Calendari del contribuent exercici 2019

TERMINIS DE PAGAMENT

IBI URBANA            30 de juny  /  31 d'agost de 2020. Tipus 0,95%

IBI RÚSTICA            30 d'abril  /  30 de juny de 2020.  Tipus 0,80%

IAE                             30 de juliol  /  30 de setembre de 2020.

IVTM (vehicles)        27 de març  /  29 de maig de 2020.

TAXES,1er periode   28 de febrer  /  30 d'abril de 2020.

TAXES,2on periode   29 de maig  /  31 de juliol de 2020.

TAXES,3er periode    30 de juliol  /  30 de setembre de 2020.

TAXES,4rt periode      27 de novembre  /  29 de gener de 2021.

CEMENTIRI              30 de juliol  /  30 de setembre de 2020.

AIGUA,1er periode     30 d'abril  /  30 de juny de 2020.

AIGUA,2on periode     30 de juliol  /  30 de setembre de 2020.

AIGUA,3er periode      30 d'octubre  /  31 de desembre de 2020.

AIGUA,4rt periode       29 de gener 2021  /  31 de març 2021.


LLOC I HORARI DE PAGAMENT

Lloc
BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488
 
Horari
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h.
 
 

FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base- Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.