Calendari del contribuent exercici 2019

print pdf

TERMINIS DE PAGAMENT

IBI URBANA            28 de juny  /  30 d'agost. Tipus 0,95%

IBI RÚSTICA            26 d'abril  /  28 de juny.  Tipus 0,80%

IAE                             30 de juliol  /  30 de setembre

IVTM (vehicles)        29 de març  /  29 de maig

TAXES,1er periode   28 de febrer  /  29 d'abril

TAXES,2on periode   30 de maig  /  30 de juliol

TAXES,3er periode    30 d'agost  /  30 d'octubre

TAXES,4rt periode     30 d'octubre  /  30 de desembre

CEMENTIRI              30 de juliol  /  30 de setembre

AIGUA,1er periode     26 d'abril  /  28 de juny

AIGUA,2on periode     30 de juliol  /  30 de setembre

AIGUA,3er periode      30 d'octubre  /  30 de desembre

AIGUA,4rt periode       29 de gener 2020  /  30 de març 2020


LLOC I HORARI DE PAGAMENT

Lloc
BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488
 
Horari
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h.
 
 

FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base- Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.