Subvencions DIPUTACIO DE TARRAGONA 2017

print pdf


                                                      suport_subv_v_col
 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

​PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL-PAM

 • Subvenció per import de 108.054 euros.
  • 21.521,91 euros per projecte de reforma del recinte de la piscina.
  • 46.965,15 euros per projecte bàsic i d'execució d'un tram xarxa de clavegueram.
  • 39.566,94 euros per sufragar despeses corrents corresponents a l'exercici 2017

PROGRAMA PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES I MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA - PEXI

 • Subvenció Millora de xarxes bàsiques PEXI
  • 7.233 euros.

 

MEDI AMBIENT - SALUT PÚBLICA.

 •  

CULTURA

 • Subvenció per a inversions en equipaments municipals.

Import concedit :4.485,50 euros.

 • Subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals.

Import concedit :2.168,10 euros.

 • Subvencions programes i activitats culturals.

Import concedit: 1.561,52 euros.

 

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ.

 • Subvenció Nominativa.

Import concedit: 45.000,00 euros.

 

dipta_h_col13