Bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de director/a de la llar d'infants de l'Ajuntament de Nulles concurs-oposició

17/03/2021

Bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de director/a de la llar d'infants de l'Ajuntament de Nulles concurs-oposició

Es fa saber que s'ha publicat al BOP núm. 02167, de data 16 de març de 2021, així com al tauler d'anuncis i al portal de la transparència, les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de director/a de la llar d'infants de l'Ajuntament de Nulles per concurs-oposició.