Constitució de la borsa de treball per a la plaça de Mestre de Llar d'infants.

09/07/2018

Constitució de la borsa de treball per a la plaça de Mestre de Llar d'infants.

En el següent enllaç se us desplegarà la resolució d'alcaldia, de data nou de juliol, d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament de tribunal i fixar la data de la prova.

https://www.seu-e.cat/documents/949688/0/Llista+provisional+admesos/e1c59206-dd0c-48b6-9bf1-4d4b88e260c8

Ajuntament de Nulles.