Relació d'aprovats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'educadors/ores de la Llar d'infants municipal "La Baldufa"

print pdf
28/08/2018

Relació d'aprovats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'educadors/ores de la Llar d'infants municipal "La Baldufa"

Anunci relació d'aprovats per ordre de puntuació del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'educadors/ores de la Llar d'infants municipal "La Baldufa"