ajuntament

Títol Calendari Resum Etiquetes
Alcaldia 14/08/2015 Jordi Sànchez Gatell Alcaldia, ajuntament
Calendari del contribuent exercici 2019 14/08/2015 TERMINIS DE PAGAMENTIBI URBANA            30 de juny  /  31 d'agost de 2020. Tipus 0,95%IBI RÚSTICA            30 d'abril... Calendari del contribuent, ajuntament
Grups municipals 14/08/2015    Jordi Sánchez GatellLaura OlivaMarta RocaMarcel TerradesNarcís TerradesJoan Aguadé Llorca Josep Oriol Recasens Gibert  ... Grups municipals, ajuntament
Informació i contacte 14/08/2015 Dades generalsAdreça: Pl. Església, 1Codi Postal: 43887Comarca: Alt CampTelèfon: 977 602 522 Fax: 977 604 070Web: www.nulles... Informacio contacte, ajuntament
Informació econòmica financera trimestral 14/08/2015  Primer trimestre de l'any 2019. De conformitat amb l'article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual... Informacio economica financera trimestral, ajuntament
Òrgans de govern 14/08/2015 Alcaldia: Jordi Sánchez Gatell (Alcalde-president)Àrea de la gent gran: Joan Aguadé (Tinent d'alcalde)Àrea de Festes i... Organs de govern, ajuntament
Perfil del contractant 14/08/2015  Adreça web d'accés al perfil del contractant:   https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode... Perfil del contractant, ajuntament
Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014 21/10/2015 Subvenció atorgada per l'Excel·lentíssima Diputació de Tarragona. L'Excel·lentíssima Diputació de Tarragona, dins el seu... Subvenció DIPUTACIO DE TARRAGONA 2014, Subvencions DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ajuntament