Calendari del contribuent

Títol Calendari Resum Etiquetes
Calendari del contribuent exercici 2019 14/08/2015 TERMINIS DE PAGAMENTIBI URBANA            28 de juny  /  30 d'agost. Tipus 0,95%IBI RÚSTICA            26 d'abril  /  28 de... Calendari del contribuent, ajuntament