Organs de govern

Títol Calendari Resum Etiquetes
Òrgans de govern 14/08/2015 Alcaldia: Jordi Sánchez Gatell (Alcalde-president)Àrea de la gent gran: Joan Aguadé (Tinent d'alcalde)Àrea de Festes i... Organs de govern, ajuntament