Ajuntament

Jordi Sànchez Gatell
DADES GENERALS Adreça: Plaça de l'Església, 1 Codi Postal: 43887 Comarca: Alt Camp Telèfon: 977 602 522 Telèfon mòvil 650.951.396 Web: http://www.nulles.altanet.org/ turisme@nulles.altanet.org HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC Dimecres de 10:30h a 13:30h i de 18:00 a 20:00 hores del vespre. Divendres de ...
JUNTS PER NULLES
Alcaldia : Jordi Sánchez Gatell (Alcalde-president) Àrea de la gent gran : Joan Aguadé (Tinent d'alcalde) Àrea de Festes i Cultura : Marta Roca Ver i Marcel Terrades Capdevila Àrea d'Ensenyament : Laura Oliva Palau Àrea de Joventut i Esports : Narcís Terrades Àrea de Sanitat i Medi Ambient : Josep ...
TERMINIS DE PAGAMENT IBI URBANA 30 de juny / 31 d'agost de 2020. Tipus 0,95% IBI RÚSTICA 30 d'abril / 30 de juny de 2020. Tipus 0,80% IAE 30 de juliol / 30 de setembre de 2020. IVTM (vehicles) 27 de març / 29 de maig de 2020. TAXES,1er periode 28 de febrer / 30 d'abril de 2020. TAXES,2on periode 29 ...
Perfil del Contractant
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017 ​ PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL-PAM Subvenció per import de 108.054 euros. 21.521,91 euros per projecte de reforma del recinte de la piscina. 46.965,15 euros per projecte bàsic i d'execució d'un tram xarxa de clavegueram. 39.566,94 euros per sufragar despeses corrents ...
SUBVENCIONS CONCEDIDES 2018 SUBVENCIONS CULTURA Per programes i activitats culturals. Import concedit 1.132,76 euros. Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà. Reforma Sala de Teatre del Centre Cultural. Import concedit 5.000,00 euros. SUBVENCIONS COOPERACIÓ AMB ELS ENS LOCALS Ajuts ...
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019
Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014

Pàgines

Subscriure a