Noticies

17/03/2021
Es fa saber que s'ha publicat al BOP núm. 02167, de data 16 de març de 2021, així com al tauler d'anuncis i al portal de la transparència, les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de director/a de la llar d'infants de l'Ajuntament de Nulles per concurs-oposició.
25/01/2021
Clicant en aquest enllaç hi trobareu l'anunci: /sites/nulles/files/recursos/anunci_concurs_empresa_catering.pdf Clicant en aquest enllaç hi trobareu el plec de prescripcions tècniques per a la licitació: /sites/nulles/files/recursos/plec_prescripcions_tecniques_escola_sant_sebastia_de_nulles_1.pdf
18/11/2020
Es saber que s'ha aprovat definitivament l'ordenança de convivència ciutadana i del bon ús dels espais públics de Nulles, clicant a sota l'enllaç us podeu descarregar l'ordenança /sites/nulles/files/recursos/ordenanca_de_convivencia_ciutadana_i_del_bon_us_dels_espais_publics_de_nulles.pdf
14/10/2020
A causa a les condicions excepcionals de la pandèmia aquest any no s'ha pogut celebrar la festa de la gent gran com l'Ajuntament hagués volgut. Però s'ha trobat la manera de retre'ls homenatge igualment. El dissabte 10 d'Octubre l'Ajuntament va repartir domicili per domicili el dinar, una ampolla...
13/10/2020
ANUNCI RECTIFICAT Per Decret de l'alcaldia, de data 9 d'octubre de 2020, es va aprovar l'expedient i les Bases reguladores per a l'atorgament de la llicència per a l'ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a l'explotació del bar ubicat a la piscina municipal i al Casal Cultural...
02/06/2020
Podeu descarregar-vos l'anunci de BASE amb tota la informació del nou calendari fiscal 2020 . /sites/nulles/files/recursos/anun_base_calenfiscal20_1.pdf
22/05/2020
Es podeu descarregar la resolució d'aprovació del pla de contingència de l'Ajuntament de Nulles a sota l'enllaç. /sites/nulles/files/recursos/resolucio_aprovacio_del_pla_de_contingencia_de_lajuntament.pdf
12/05/2020
El dia 13 de maig, s'inicia el període de preinscripció a la Llar d'infants municipal "La Baldufa" i a l'Escola Sant Sebastià de Nulles. Fins el dia 18 de maig, les preinscripcions es faran de forma telemàtica. Per a qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon de l'Escola, 977 601644 o al de la Llar d...
30/04/2020
Nulles guarneix els balcons per Sant Jordi.

Pàgines