AQUEST ANUNCI TÉ PER OBJECTE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I MONITORATGE A TRAVÉS DE CATERING PER A L'ESCOLA SANT SEBASTIÀ DE NULLES

25/01/2021

AQUEST ANUNCI TÉ PER OBJECTE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I MONITORATGE A TRAVÉS DE CATERING PER A L'ESCOLA SANT SEBASTIÀ DE NULLES

Clicant en aquest enllaç hi trobareu l'anunci:

/sites/nulles/files/recursos/anunci_concurs_empresa_catering.pdf

 

Clicant en aquest enllaç hi trobareu el plec de prescripcions tècniques per a la licitació:

/sites/nulles/files/recursos/plec_prescripcions_tecniques_escola_sant_sebastia_de_nulles_1.pdf