Declaració com a Bé Cultural d'Interès Local del Jaciment Ibèric Rabassats

17/08/2018

Declaració com a Bé Cultural d'Interès Local del Jaciment Ibèric Rabassats

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Camp, en la sessió  ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2018, va adoptar l'acord de declarar com a Bé Cultural d'Interès Local el Jaciment Ibèric Rabassats, d'acord amb la descripció següent:

"Assentament rural de l'ibèric ple, situat cronològicament entre el 300 i 200 aC, situat dins del terme municipal de Nulles, a una distància d'1 km al nordoest del nucli urbà, en una finca de propietat particular, amb una extensió de 5 ha.  Disposa d'un edifici de planta quadrangular amb diferents estances, sitges, dipòsits, basses, etc. "

A Nulles a 17 d'agost de 2018.